📞  06 - 39774350

  info@curamet.nl

home over ons specialistische zorg vacatures contactprofessionals

Specialistische zorg

Naast de reguliere thuiszorg biedt Curamet specialistische zorg aan dat zich met name richt op palliatieve- en oncologische thuiszorg.

Palliatieve zorg

Palliatieve zorg is zorg die gericht is op 'palliatie', dat verzachting of verlichting betekent. Palliatieve zorg wordt gegeven aan cliënten die niet meer kunnen genezen. Dit wordt vaak verward met terminale zorg. Bij terminale zorg is een cliënt in zijn laatste levensfase, bij palliatieve zorg is dit niet zo. Palliatieve zorg is zorg die vaak over een lange tijd gegeven wordt. Thuiszorg-organisatie Curamet is in beide gespecialiseerd.
Juist het signaleren van veranderingen en daarop de begeleiding en de zorg aanpassen waarbij de eigen autonomie en zelfstandigheid van u als cliënt, en uw familie voorop staat. Een goede zorgmedewerker weet dat “Op het juiste moment die stap terug doen…” alles bepalend is in hoe u uw vrijheid ervaart en zich tegelijkertijd niet alleen hoeft te voelen.
Curamet is 24/7 telefonisch bereikbaar. De verpleegkundige kan dus te aller tijden naar u toe komen. Onze wijkverpleegkundige bespreekt graag samen met u en uw familie welke hulp u nodig heeft.


Oncologische zorg

Oncologische zorg is gericht op oncologie, 'kankerkunde'. Kanker kent vele vormen die door een specialist in het ziekenhuis behandeld worden. Thuiszorg is niet alleen gericht op de lichamelijke gevolgen van de ziekte, het gaat ook over uw beleving van de ziekte. Naast lichamelijke ongemakken bestaat onzekerheid over uw toekomst en mogelijk onduidelijkheid over het verloop van de ziekte.
Onze verpleegkundige kan naast lichamelijke zorg, ook handvatten aanreiken waardoor u meer duidelijkheid krijgt welke mogelijkheden er zijn ter ondersteuning op fysiek en lichamelijk vlak.
Juist dat luisterend oor tijdens uw ziekteproces kan er voor zorgen dat u nuttig advies krijgt. Daarnaast kunt u 24/7 telefonisch contact leggen met een verpleegkundige, dus ook op het moment dat u twijfels heeft is er overleg mogelijk. Naast overleg kan de verpleegkundige te allen tijden naar u toe komen.
Onze wijkverpleegkundige bespreekt graag samen met u en uw familie welke hulp u nodig heeft.


Nachtzorg/24 uurszorg

Curamet weet dat met de juiste begeleiding en een, te aller tijden, oproepbare verpleegkundige U als cliënt en uw mantelzorgers maximaal het gevoel van “thuis” kunnen ervaren. Mocht er nachtzorg of 24 uurszorg noodzakelijk zijn dan zal onze wijkverpleegkundige ook deze zorg voor u organiseren.
Curamet is uw thuiszorgorganisatie in alle omstandigheden!

Technisch team

Om überhaupt deze specialistische zorg te kunnen verzorgen is er tevens een technisch team binnen Curamet die alle voorkomende verpleeg-technische handelingen kan uitvoeren. U kunt daarbij denken aan handelingen die met een injectie of infuus te maken hebben, maar het kan ook voorkomen dat u alleen in het begin hulp nodig heeft om een handeling zelf te leren. Een voorbeeld is een stoma (een zakje op de buik voor de ontlasting of urine). Ook kan het zijn dat u een wond heeft die verzorgd moet worden. Bel gerust om te overleggen wat wij voor u kunnen betekenen.